Vuoden 2020 koulutaulu!

Elämysten Vaasa julistaa kuvittamistehtävän Vaasan ala- ja yläkouluille: Kuvita vuoden 2020 koulutaulu! 

Pohjanmaan museossa oli Kauneimmat koulutaulut -näyttely esillä 29.3.2020 saakka. Moni varmaankin ehti käydä luokkien kanssa tutustumassa vanhoihin koulutauluihin. 

Tehtävänä on kuvittaa oma koulutaulu. Aihe sopii toteutettavaksi esim. monialaisissa opinnoissa tai etätehtävänä millä tahansa luokka-asteella, sillä koulutaulun aihe ja tekotapa on vapaa. Koulutauluissa saa olla myös tekstiä. Valitkaa koulustanne max. 10 koulutaulua, kuvatkaa taulut ja lähettäkää valokuvat  toukokuun loppuun mennessä: mervi.wahlroos@edu.vaasa.fiTauluja julkaistaan Elämysten Vaasa -blogissa syksyn 2020 aikana. ps. huomioikaa myös luvat!Kommentit