Pohjanmaan museolla Petri Ala-Maunus: (maisema)maalauksen historia ja utopia

https://vaasankaupunginmuseot.fi/pohjanmaan-museo/nayttelyt-ja-tapahtumat/esilla-nyt/


Hei! / Hej!

 

Pohjanmaan museolla on parhaillaan nähtävillä Petri Ala-Maunus: (Maisema)maalauksen historia ja utopia -näyttely, ja sen yhteydessä järjestämme kouluille pedagogista toimintaa.

Vallitsevat olosuhteet huomioiden ymmärrämme, ettei kiinnostus välttämättä ole yhtä suurta kuin tavallisesti, mutta haluamme silti tarjota mahdollisuuden osallistua.

 

Näyttely esittelee Petri Ala-Maunuksen maisemamaalausta rinnakkain vanhemman maisemataiteen kanssa, sellaisen, joka on inspiroinut Ala-Maunusta tutkimaan aihetta.

Tutustumme taidehistoriaan, eri tapoihin kuvata maisemaa ja mitä aiheen kanssa voi tehdä.

Lopuksi piirrämme työpajassa omakuvan puun muodossa.

 

Vierailut voi varata 11-13.11 ja 17-20.11, klo 8.30 alkaen.

Ohjelma on suunnattu alakoululaisille ja osallistuminen on maksutonta.

Ohjelma kestää reilun tunnin. Varaamme jokaiselle ryhmälle aikaa kaksi tuntia. Tällä vältämme turhaa ruuhkaa ryhmien välillä.

Valitettavasti emme vallitsevassa tilanteessa voi antaa ryhmien syödä välipalaa kahviossamme.

 

Varaukset: zara.hinders@vaasa.fi

 

**

 

Utställningen Petri Ala-Maunus: (Landskaps)måleriets historia och utopi pågår för tillfället på Österbottens museum, och i samband med den anordnar vi pedagogik-veckor för skolorna. Med tanke på omständigheterna förstår vi att intresset kanske är mindre än annars, men vi vill i alla fall erbjuda möjligheten för dem som kan och vill.

 

Utställningen presenterar Petri Ala-Maunus landskapsmåleri parallellt med äldre landskapskonst, av det slag som inspirerat Ala-Maunus i hans utforskande av ämnet. Man får bekanta sig med konsthistoria, olika sätt att återge landskapet och vad man kan göra med motivet. Som avslutning blir det en teckningsworkshop där vi tecknar självporträtt i form av träd.

 

Man kan boka in sig 11-13.11 och 17-20.11 från kl. 8.30.

Programmet riktar sig till lågstadiet och är avgiftsfritt.

Programmet tar drygt en timme. Från museets sida kommer vi att reservera två timmar för varje grupp, detta för att undvika att grupper ”krockar” vid garderoberna och liknande.

Tyvärr kan vi inte låta grupper äta mellanmål i kaféet i nuläget.

 

Bokningar till zara.hinders@vaasa.fi

 

 

Tervetuloa! / Välkomna!

Kommentit