Opi museossa


Opi museossa –viikko Pohjanmaan museossa 1.-4.10.2019

Tänä vuonna valtakunnallisella Opi museossa –viikolla korostetaan ilmastonmuutosteemaa sekä siihen liittyvää viestintä- ja kasvatustyötä museoissa. Tarjoamme Vaasalaisille yläkoulu- ja lukioryhmille ilmaisen vierailun Pohjanmaan museon Meri vie, meri tuo – ja Terranova –näyttelyihin, jonka aikana koululaiset johdatellaan pohtimaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia mereen, merenkulkuun ja siihen liittyviin teemoihin. Kierroksen jälkeen työpajassa jatketaan aiheen käsittelyä teemoittain pienryhmissä, ja tuotetaan kuva- ja tekstimateriaalia erilaisista tulevaisuusnäkymistä.
Vierailun voi yhdistää erityisesti biologian, maantiedon, ympäristöopin, historian ja yhteiskuntaopin tunteihin, ja oppimiseen luokkahuoneen ulkopuolella. Sisältö sopii hyvin myös kuvataiteen tunneille.
Ohjelman kokonaiskesto on noin 2 h, ryhmän maksimikoko on noin 20 koululaista. Vierailu on mahdollista varata tiistaista 1.10. klo 9:30 alkaen viikolle 40.
Lisätietoa ja varaukset viimeistään 27.9. mennessä:
aino.koivukari@vaasa.fi

Lär dig på museet –veckan på Österbottens museum 1.-4.10.2019
Årets tema för nationella Lär dig på museet-veckan är klimatförändringen, samt kommunikation och utbildning om detta tema vid museer. Vi bjuder Vasas högstadie-elever och gymnasister på ett avgiftsfritt besök på Österbottens museum och utställningarna Havet tar, havet ger och TerranovaGuiden leder in eleverna på funderingar om klimatförändringens konsekvenser för havet, sjöfarten och teman som hör ihop med dem. Den guidade turen avslutas med en workshop där vi fortsätter med temat i smågrupper och producerar bild- och textmaterial ur olika framtidsperspektiv.
Programmet passar bra för lektioner i biologi, geografi, miljö- och naturkunskap, historia och samhällslära. Helheten på utställningen passar dock också lektioner i bildkonst.
Programmets längd är cirka 2 h och maxstorlek för gruppen cirka 20 elever. Besöket kan bokas fr o m klockan 9:30 tisdagen 1.10. på veckan 40.
För ytterligare information och bokning senast 27.9:
aino.koivukari@vaasa.fi
Kommentit