Merellinen VaasaMerellinen Vaasa

LUONTOPOLUT
Merellinen Vaasa -niminen monialainen oppimiskokonaisuus sijoittuu vuosiluokille 3, 6 ja 8.

Suunnitelmassa esitellään aihepiirejä, joiden avulla kukin koulu voi tehdä oman kokonaisuutensa ja kirjata suunnitelmansa koulun lukuvuosisuunnitelmaan. Lukuvuosisuunnitelmaan on kirjattava myös kunkin oppimiskokonaisuuden tavoitteet, sisältö ja arviointi. Koulun oppilaiden tulee saada osallistua oppimiskokonaisuuden suunnitteluun. Tavoitteena on luoda erilaisia tutkivia työskentelyjaksoja, joihin osallistumalla oppilaalle tulee kokemus siitä, että koulussa opiskeltavilla asioilla on merkitystä oman elämän ja itseä ympäröivän yhteisön kannalta. 

Elämyspolku on perusopetuksen aikana toteutettava suunnitelma, joka yhdistää opetussuunnitelmaan perustuvan koulun ulkopuolisen toiminnan eheäksi kokonaisuudeksi ja tukee osaltaan monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Elämyspolku tukee myös laaja-alaisen osaamisen tavoitteita, ilmiöpohjaista oppimista sekä eri oppiaineiden tavoitteita ja sisältöjä. Elämyspolulla oppilas toimii oppimisympäristöissä, joissa hän saa kulttuuriin, ympäristöön, kestävään kehitykseen, liikuntaan ja yrittäjyyteen liittyviä kokemuksia esimerkiksi retkillä ja vierailuilla. Elämyspolku on sisällytetty oppiaineiden vuosiluokkaisiin tavoitteisiin ja sisältöihin. Elämyspolulla tehdään usein yhteistyötä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Painopisteenä ovat vaasalaiset kulttuurilaitokset ja -toimijat.Jokamiehenoikeudet ja -velvollisuudet 

Perinteiset jokamiehenoikeudet ja maamme runsaat metsät ja vesistöt antavat erinomaiset puitteet liikkua ja virkistäytyä luonnossa. 

Jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan jokaisen oikeutta käyttää luontoa siitä riippumatta, kuka omistaa alueen tai on sen haltija. Luonnon käyttämiseen jokamiehenoikeuksien sallimissa rajoissa ei siis tarvita maanomistajan lupaa eikä oikeuksien käyttämisestä tarvitse maksaa mitään. Luonnonsuojelualueilla eivät kuitenkaan jokamiehenoikeudet ole sellaisenaan voimassa. Lue lisää jokamiehenoikeuksista suojelualueilla. 
Jokamiehenoikeudella toimiminen ei kuitenkaan saa aiheuttaa vähäistä suurempaa haittaa maanomistajalle, maankäytölle tai luonnolle. 

Jokamiehenoikeudella saat 

* liikkua jalan, hiihtäen ja pyöräillen luonnossa, kuten metsissä, luonnonniityillä ja vesistöissä 
* ratsastaa 
* oleskella ja yöpyä tilapäisesti alueilla, joilla liikkuminenkin on sallittua 
* poimia luonnonmarjoja, sieniä ja rauhoittamattomia kasveja 
* onkia ja pilkkiä 
* veneillä, uida ja kulkea jäällä. 

Jokamiehenoikeudella et saa 

* haitata maanomistajan maankäyttöä 
* kulkea pihamailla, istutuksilla tai viljelyksessä olevilla pelloilla 
* kaataa tai vahingoittaa kasvavia puita 
* ottaa kuivunutta tai kaatunutta puuta 
* ottaa sammalta tai jäkälää 
* tehdä avotulta toisen maalle 
* häiritä kotirauhaa esimerkiksi leiriytymällä liian lähellä asumuksia tai meluamalla 
* roskata ympäristöä 
* ajaa moottoriajoneuvolla maastossa 
* häiritä tai vahingoittaa lintujen pesiä ja poikasia 
* häiritä eläimiä 
* kalastaa ja metsästää ilman asianomaisia lupia 
* päästää koiraa yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikaksi varatulle alueelle, kunnostetulle ladulle tai urheilukentälle 
* pitää koiraa kytkemättömänä taajama-alueella, kuntopolulla tai toisen alueella 
* pitää koiraa kytkemättömänä 1.3. - 19.8. välisenä aikana edes omalla alueella. 

Lisätietoa kulttuuriperinnöstä sekä maailmanperintö-kasvatuksesta: 


www.kulttuuriperintokasvatus.fi www.kulttuurinvuosikello.fi http://nurkantakana.fi 

www.ymparisto.fi  Jokamiehenoikeudet , laaja tietopaketti ympäristöhallinnon verkkosivuilla 
www.ym.fi * Ympäristöministeriön julkaisema Jokamiehenoikeudet -esite   

peli maailmanperintökohteista yläkoululaisille: http://www.operaatiomp.fi/game.htmlOpaspalvelu

Maailmanperintöoppaat:

http://www.merenkurkku.fi/koe-merenkurkku/aktiviteetit/maailmanperintooppaat/


Luonto- ja retkilinkit 

Retkipaikkaa etsimässä: http://retkipaikka.fi  http://www.retkikartta.fi

Luontoon: http://www.luontoon.fi/etusivu 
Metsähallitus: www.metsa.fi
Vaasan seudun luontokohteet: https://www.sll.fi/pohjanmaa/vaasa/vaasanluonto/luonto 
Retkipaikkoja 

http://www.vei.fi/files/pdf/708/Merenkurkun%20linturetkikohdeopas%20Julkaisu%20kansineen.pdf 

Sää: http://www.multi.fi/~mkaipio/saa/  http://www.yr.no/paikka/Suomi/
Tähtitaivas: https://www.taivaanvahti.fi/
Söderfjärden: www.meteoria.fi
Geologiaa: http://www.geologia.fi/ 
Ympäristöhallinto: http://www.ymparisto.fi/fi-FI 
Skatilan vesitilanne: http://wwwi2.ymparisto.fi/i2/42/q4201000y/wqfi.html 
Luontoportti: http://www.luontoportti.com/suomi/fi/ lajistoa ym. 
Linnusto: http://www.birdlife.fi/ 
Kasvillisuus: http://www.helsinki.fi/pinkka/ http://www.luopioistenkasvisto.fi/Sivut/Kasvilajit/Pukinparta.html 
Luonnon suojelu: http://www.luontoliitto.fi/
https://www.sll.fi/ https://www.worldwildlife.org/
Maailmanperintö: http://whc.unesco.org/en/list/ 
Merenkurkun maailmanperintö: http://www.merenkurkku.fi http://www.merenkurkku.fi/koulu-ja-maailmanperinto/opetusmateriaalia/ http://www.merenkurkku.fi/koulu-ja-maailmanperinto/ 
Merenkurkun jäätiet: 
http://www.merenkurkku.fi/maailmanperintoalue/merenkurkun-historia/
http://vaasalaisia.info/vaasapedia/index.php?title=Merenkurkun_j%C3%A4%C3%A4tie
http://www.hs.fi/ihmiset/art-2000002889344.html
http://yle.fi/uutiset/3-5964061
http://www.finland.se/public/default.aspxcontentid=111666&nodeid=36125&contentlan=1&culture=fi-FI
Hylkeenpyynti: http://www.luonnossa.org/Metsastys/Hylkeenpyynti/body_hylkeenpyynti.html 
Jatulintarha: http://www.luontoon.fi/itainensuomenlahti/historia/salaperaisetjatulintarhat Saariston arkeologiaa: http://saaristo.ts.fi/hyva-tietaa/saaristossa-on-paljon-hautaraunioita-jata-ne-koskematta/ 
National Geographic Finland: http://natgeo.fi 
Metsistä: http://virtuoosi.pkky.fi/metsaverkko/ 
Björköby: http://bjorkomuseum.hembygd.fi/suomeksi/bjorkoby/ 
Leffat: https://www.youtube.com/watch?v=MnHE3RrcWkA 
Elokuva Maailmanperinnöstä 11:55 min. https://www.youtube.com/watch?v=GO60W5MGXBk 
Maailmanperintökohde Korkea Rannikko/ Merenkurkun saaristo (lyhyt versio) 2:18 https://www.youtube.com/watch?v=NmllOLjbcng 
Kutunousu Björköby 1:22 min https://www.youtube.com/watch?v=w_HIb3X4S3M Merenkurkku (maailmaperintölaulu) 4 min https://www.youtube.com/watch?v=2SPh5eSs34g 
Luontoretkivinkit leffa Vesa Heinosta haastatellen 2011 11:40 min https://www.youtube.com/watch?v=bAm4ZYvNr9w Svedjehamn 3:34 min Tee lyhyt esitelmä! https://www.youtube.com/watch?v=BjJuzLXMZ00 Svedjehamn 2 min Tee lyhyt esitelmä! https://www.youtube.com/watch?v=4NPAexIte3E Svedjehamn 4:47 min Tee hiukan pidempi esitelmä! Tämä sopii vasta jälkityöskentelyksi koulussa, kun on kiertänyt Bodvattnetin.

Kommentit