Kulttuuri- ja elämykset


Kulttuuri- ja elämysten Vaasa

Kulttuuri- ja elämysten Vaasa -niminen monialainen oppimiskokonaisuus sijoittuu vuosiluokille 1, 4 ja 7.

Suunnitelmassa esitellään aihepiirejä, joiden avulla kukin koulu voi tehdä oman kokonaisuutensa ja kirjata suunnitelmansa koulun lukuvuosisuunnitelmaan. Lukuvuosisuunnitelmaan on kirjattava myös kunkin oppimiskokonaisuuden tavoitteet, sisältö ja arviointi. Koulun oppilaiden tulee saada osallistua oppimiskokonaisuuden suunnitteluun. Tavoitteena on luoda erilaisia tutkivia työskentelyjaksoja, joihin osallistumalla oppilaalle tulee kokemus siitä, että koulussa opiskeltavilla asioilla on merkitystä oman elämän ja itseä ympäröivän yhteisön kannalta. 

Elämyspolku on perusopetuksen aikana toteutettava suunnitelma, joka yhdistää opetussuunnitelmaan perustuvan koulun ulkopuolisen toiminnan eheäksi kokonaisuudeksi ja tukee osaltaan monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Elämyspolku tukee myös laaja-alaisen osaamisen tavoitteita, ilmiöpohjaista oppimista sekä eri oppiaineiden tavoitteita ja sisältöjä. Elämyspolulla oppilas toimii oppimisympäristöissä, joissa hän saa kulttuuriin, ympäristöön, kestävään kehitykseen, liikuntaan ja yrittäjyyteen liittyviä kokemuksia esimerkiksi retkillä ja vierailuilla. Elämyspolku on sisällytetty oppiaineiden vuosiluokkaisiin tavoitteisiin ja sisältöihin. Elämyspolulla tehdään usein yhteistyötä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Painopisteenä ovat vaasalaiset kulttuurilaitokset ja -toimijat.Kommentit